طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۸۸۰ هزار و ۹۷۷ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۴۵ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۵۵۳ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۴ هزار و ۸۸ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۸۴ هزار و ۹۹۵ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۲۳ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۵۰۷ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۲ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۵۱ نفر (۶۵ هزار و ۵۷ نفر)

۲. هند ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۰۶ نفر (۳۱۵ هزار و ۸۰۲ نفر)

۳. برزیل ۱۴ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۷۹۵ نفر (۷۱ هزار و ۹۱۰ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۲۸۸ نفر (۳۴ هزار و ۹۶۸ نفر)

۵. روسیه ۴ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۱۲۵ نفر (۸ هزار و ۲۷۱ نفر)

۶. ترکیه ۴ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۵۹۱ نفر (۶۱ هزار و ۹۶۷ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۷۰۳ نفر (۲ هزار و ۳۹۶ نفر)

۸. ایتالیا ۳ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۳۹۹ نفر (۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۲ نفر (۱۰ هزار و ۲۳۲ نفر)

۱۰. آلمان ۳ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۶۷۲ نفر (۲۷ هزار و ۸۶۲ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۹۰۵ نفر مبتلا و ۲۴ هزار و ۹۲ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۸۴ هزار و ۲۲۶ نفر (۸۹۶ نفر)

۲. برزیل ۳۸۳ هزار و ۷۵۷ نفر (۲ هزار و ۷۰ نفر)

۳. مکزیک ۲۱۴ هزار و ۹۵ نفر (۴۹۸ نفر)

۴. هند ۱۸۶ هزار و ۹۲۸ نفر (۲ هزار و ۲۵۶ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۳۴۵ نفر (۱۸ نفر)

۶. ایتالیا ۱۱۸ هزار و ۳۵۷ نفر (۳۶۰ نفر)

۷. روسیه ۱۰۷ هزار و ۱۰۳ نفر (۳۹۷ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۲ هزار و ۱۶۴ نفر (۲۸۳ نفر)

۹. آلمان ۸۱ هزار و ۶۹۳ نفر (۳۱۱ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۷ هزار و ۴۹۶ نفر (۱۳۲ نفر)

ایران در این فهرست با ۶۸ هزار و ۳۶۶ نفر فوتی و ۴۵۳ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.