این لایحه دو حزبی ۲۸ صفحه‌ای دولت آمریکا را ملزم می‌کند تا منابع مالی کافی و مناسب بر اساس بودجه فدرال را برای این چالش رقابتی با چین ، انتصاب یک مقام ارشد مسئول رسیدگی به این مساله در هر کدام از آژانس های فدرال، تقویت ائتلاف‌های آمریکا و همکاری بر اساس تمرکز بر روی منطقه اروپا و هند-پاسیفیک در نظر بگیرد.

جیم ریش و باب منندز، از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ارائه دهندگان این لایحه هستند.

جیم ریش در بیانیه‌ای اعلام کرد: معرفی این لایحه یک گام مهم در جهت اطمینان از ایستادگی ایالات متحده برای رقابت با چین برای دهه‌های آینده است.

انتظار می رود کمیته روابط خارجی سنا "قانون رقابت استراتژیک" را در ۱۴ آوریل و در یک نشست با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار دهد.

در این لایحه چین متهم شده است که "از قدرت سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی، فناوری و ایدئولوژیک خود به عنوان اهرمی برای تبدیل شدن به یک رقیب جهانی استراتژیک و نزدیک به همتای خود یعنی ایالات متحده استفاده می‌کند."

در ادامه این لایحه همچنین آمده است: "سیاست‌های فعلی که توسط چین دنبال می‌شود وضعیت آینده نظم بین المللی را تهدید می‌کند و به قوانین، هنجارها و نهادهای حاکم بر روابط بین دولت‌ها شکل می‌دهد، توانایی ایالات متحده برای تأمین منافع ملی خود را به خطر می‌اندازد و صلح، رفاه و آزادی جامعه جهانی را در دهه‌های آتی به خطر خواهد انداخت."

در این لایحه همچنین ذکر شده است: ایالات متحده باید یک سیاست رقابت استراتژیک با چین را به عنوان بخشی از یک رویکرد استراتژیک گسترده تر در منطقه هند-پاسیفکی و سراسر جهان اتخاذ کند تا "منطقه‌ای آزاد، باز، دموکراتیک، فراگیر، مبتنی بر قوانین، پایدار و متنوع را حفظ کند. این لایحه در میان ابتکارات متعدد اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و بشردوستانه ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار سالانه برای مقابله با نفوذ نامناسب حزب کمونیست چین در سطح جهان را در نظر گرفته است.

این لایحه همچنین ۶۵۵ میلیون دلار بودجه نظامی خارجی برای منطقه هند-پاسیفیک پیشنهاد داده است. این طرح از همکاری گسترده با تایوان و گسترش دامنه همکاری کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده برای بررسی دقیق معاملات با چین برای خطرات احتمالی امنیتی حمایت می‌کند.