«فالح الفیاض» حضور نیروهای بیگانه در عراق را نقض حاکمیت این کشور توصیف کرد.

رئیس سازمان بسیج مردمی عراق طی سخنانی در مراسم سالروز شهادت یکی از فرماندهان این سازمان تاکید کرد: حضور نیروهای بیگانه، نقض حاکمیت عراق به شمار می‎‎رود؛ جنگ، فداکاری و شهادت برای حفظ حاکمیت کشور انجام می‌گیرد.

فالح الفیاض تاکید کرد: حاکمیت عراق با خروج نیروهای بیگانه نشان داده می‌شود و ما جنگیدیم و شهیدان را تقدیم کرده‌ایم تا حاکمیت در کشور برقرار شود.