طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۳۹ هزار و ۵۹۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۲۹ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۶۹۱ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۲ هزار و ۲۴۹ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۱۳۷ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۰۴ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۵۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۱ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۳۴۴ نفر (۶۸ هزار و ۷۵۶ نفر)

۲. برزیل ۱۲ میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۵۸ نفر (۸۹ هزار و ۲۰۰ نفر)

۳. هند ۱۲ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۶۶۹ نفر (۷۲ هزار و ۱۸۲ نفر)

۴. فرانسه ۴ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۴۲۳ نفر (۴۱ هزار و ۹۰۷ نفر)

۵. روسیه ۴ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۵ نفر (۸ هزار و ۲۷۵ نفر)

۶. بریتانیا ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۷۸۸ نفر (۴ هزار و ۵۲ نفر)

۷. ایتالیا ۳ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۸۹۹ نفر (۲۳ هزار و ۹۰۴ نفر)

۸. ترکیه ۳ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۱۸۲ نفر (۳۹ هزار و ۳۰۲ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۳۵۳ نفر (۸ هزار و ۵۳۴ نفر)

۱۰. آلمان ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۳۳۵ نفر (۲۰ هزار و ۸۲۵ نفر)

ایران در این فهرست با یک میلیون و ۸۸۵ هزار و ۵۶۴ نفر مبتلا و ۱۰ هزار و ۳۳۰ مبتلا جدید پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۶۵ هزار و ۲۵۶ نفر (هزار و ۱۱۵ نفر)

۲. برزیل ۳۲۱ هزار و ۸۸۶ نفر (۳ هزار و ۹۵۰ نفر)

۳. مکزیک ۲۰۳ هزار و ۲۱۰ نفر (۵۷۷ نفر)

۴. هند ۱۶۲ هزار و ۹۶۰ نفر (۴۵۸ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۶ هزار و ۷۱۳ نفر (۴۳ نفر)

۶. ایتالیا ۱۰۹ هزار و ۳۴۶ نفر (۴۶۷ نفر)

۷. روسیه ۹۸ هزار و ۸۵۰ نفر (۴۰۸ نفر)

۸. فرانسه ۹۵ هزار و ۶۴۰ نفر (۳۰۳ نفر)

۹. آلمان ۷۷ هزار و ۳۹ نفر (۲۰۶ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۵ هزار و ۴۵۹ نفر (۱۵۴ نفر)

ایران در این فهرست با ۶۲ هزار و ۶۶۵ نفر فوتی و ۹۶ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.