طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۵۴۱ هزار و ۹۱۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۲۸ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۷۰۲ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۰ هزار و ۸۶۶ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۹۹۱ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۰۳ میلیون و ۹۲۷ هزار و ۴۴۵ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۱ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۵۴ نفر (۶۲ هزار و ۴۵۹ نفر)

۲. برزیل ۱۲ میلیون و ۶۶۴ هزار و ۵۸ نفر (۸۶ هزار و ۷۰۴ نفر)

۳. هند ۱۲ میلیون و ۱۴۸ هزار و ۴۸۷ نفر (۵۳ هزار و ۱۵۸ نفر)

۴. فرانسه ۴ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۳۸۵ نفر (۳۰ هزار و ۷۰۲ نفر)

۵. روسیه ۴ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۸۲۰ نفر (۸ هزار و ۲۷۷ نفر)

۶. بریتانیا ۴ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۳۶ نفر (۴ هزار و ۴۰ نفر)

۷. ایتالیا ۳ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۱۲ نفر (۱۶ هزار و ۱۷ نفر)

۸. ترکیه ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸۸۰ نفر (۳۷ هزار و ۳۰۳ نفر)

۹. اسپانیا ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۸۱۹ نفر (۴ هزار و ۹۹۴ نفر)

۱۰. آلمان ۲ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۵۱۰ نفر (۱۳ هزار و ۱۱۰ نفر)

ایران در این فهرست با یک میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۳۴ نفر مبتلا و ۱۰ هزار و ۲۵۰ مبتلا جدید پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۶۴ هزار و ۱۳۸ نفر (۸۷۳ نفر)

۲. برزیل ۳۱۷ هزار و ۹۳۶ نفر (۳ هزار و ۶۶۸ نفر)

۳. مکزیک ۲۰۲ هزار و ۶۳۳ نفر (۸۰۷ نفر)

۴. هند ۱۶۲ هزار و ۵۰۲ نفر (۳۵۵ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۶ هزار و ۶۷۰ نفر (۵۶ نفر)

۶. ایتالیا ۱۰۸ هزار و ۸۷۹ نفر (۵۲۹ نفر)

۷. روسیه ۹۸ هزار و ۴۴۲ نفر (۴۰۹ نفر)

۸. فرانسه ۹۵ هزار و ۳۳۷ نفر (۳۴۸ نفر)

۹. آلمان ۷۶ هزار و ۸۳۳ نفر (۲۳۴ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۵ هزار و ۳۰۵ نفر (۱۰۶ نفر)

ایران در این فهرست با ۶۲ هزار و ۵۶۹ نفر فوتی و ۹۱ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.