این سناتورِ دموکرات ایالت کنتیکت تاکید کرد هیچ لزومی ندارد که شما بخواهید مرا در این زمینه متقاعد سازید که آمریکا باید گام نخست را بردارد در حقیقت فکر می‌کنم این اقدام، احتمالاً ضروری است، زیرا ما طرفی بودیم که از آن توافق ( برجام ) خارج شدیم.


 

حجم ویدیو: ۲.۹۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۳۴