شامگاه سه‌شنبه چند راکت از سوی به پایگاه نظامیان آمریکایی در حومه شمالی دیرالزور اصابت کرده است.

بنابراین گزارش، این پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی کارخانه گاز «کونیکو» قرار داشته و طی آن چند نظامی زخمی شده‌اند.

هنوز گروه خاصی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.