جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا پس از سخنرانی در جورجیا گفت که هریس عاقل‌تر از اوست.

رئیس جمهور آمریکا گفت:«من نمی بایست در اینجا سخنرانی می کردم به این دلیل می خواستم سخنرانی را به هریس، معاون رئیس جمهور واگذار کنم که عاقل‌تر و باهوش‌تر از من است».

هریس در جواب به شوخی گفت:«نیازی به اضافه کردن هیچ چیز دیگری نیست».