طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۳۸ هزار و ۳۹۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۱۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۹۷ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۰ هزار و ۸۱۴ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۸۸ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۴۳۹ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۸ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۶۲۳ نفر (۷۵ هزار و ۲۹۹ نفر)

۲. هند ۱۱ میلیون و ۴۶ هزار و ۴۷۰ نفر (۱۷ هزار و ۱۴۴ نفر)

۳. برزیل ۱۰ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۸ نفر (۶۶ هزار و ۳۸۷ نفر)

۴. روسیه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۹۰۲ نفر (۱۱ هزار و ۷۴۹ نفر)

۵. بریتانیا ۴ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۵۷۷ نفر (۹ هزار و ۹۳۸ نفر)

۶. فرانسه ۳ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۴۱۰ نفر (۳۱ هزار و ۵۱۹ نفر)

۷. اسپانیا ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۴۴ نفر (۹ هزار و ۲۱۲ نفر)

۸. ایتالیا ۲ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۵۶۴ نفر (۱۶ هزار و ۴۲۴ نفر)

۹. ترکیه ۲ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۱۹۴ نفر (۹ هزار و ۵۶۱ نفر)

۱۰. آلمان ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۳۷ نفر (۱۰ هزار و ۷۷۴ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با ۱ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۸۷۵ نفر مبتلا و ۸ هزار و ۲۷۰ مبتلا جدید پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۱۸ هزار و ۳۶۳ نفر (۲ هزار و ۵۲۵ نفر)

۲. برزیل ۲۵۰ هزار و ۷۹ نفر (هزار و ۴۳۳ نفر)

۳. مکزیک ۱۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر (هزار و ۶ نفر)

۴. هند ۱۵۶ هزار و ۷۴۲ نفر (۱۴۴ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۱ هزار و ۷۴۷ نفر (۴۴۲ نفر)

۶. ایتالیا ۹۶ هزار و ۶۶۶ نفر (۳۱۸ نفر)

۷. فرانسه ۸۵ هزار و ۳۲۱ نفر (۲۷۷ نفر)

۸. روسیه ۸۴ هزار و ۴۳۰ نفر (۳۸۳ نفر)

۹. آلمان ۶۹ هزار و ۶۱۰ نفر (۳۹۶ نفر)

۱۰. اسپانیا ۶۸ هزار و ۴۶۸ نفر (۳۸۹ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با ۵۹ هزار و ۷۳۶ نفر فوتی و ۷۳ فوتی جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.