مقامات رژیم اشغالگر قدس شروع به تغییر دادن نام خیابان‌هایی از شهر الخلیل کرده که در منطقه تحت کنترل این رژیم  قرار دارد.

به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، نام محله «جابر» واقع در قلب بخش قدیمی شهر الخلیل به «محله‌های یهودی» تغییر کرده است.

«تیسیر ابوسنینه» شهردار الخلیل با تاکید بر خطر این اقدام رژیم صهیونیستی گفت: تلاش‌های مستمر رژیم اشغالگر در یهودی سازی قلب شهر الخلیل را تقبیح می‌کنیم.

وی بر اهمیت حفظ اسامی عربی همه خیابان‌ها، محله‌ها و اماکن مقدسی که دال بر هویت عربی، اسلامی و فلسطین است، تاکید کرد و گفت: «جامعه بین المللی و سازمان یونسکو برای  مقابله با تهاجم فرهنگی صهیونیست‌ها اقدام فوری کنند».

شهردار الخلیل توضیح داد که شهرداری الخلیل درخواستی را به دادگاه عالی اسرائیل ارسال کرده است  تا تابلوهای نام‌های عربی خیابان را برگرداند و به این نام‌های تاریخی  که ریشه در تاریخ فلسطین دارد، تعرض نکند.

بخش قدیمی شهر الخلیل از سال ۱۹۶۷ میلادی تحت کنترل رژیم صهیونیستی است و قریب به ۴۰۰ صهیونیست در شهرک‌های غیرقانونی ساخته شده در این شهر، ساکن هستند.

بیش از ششصد هزار  صهیونیست در شهرک‌های غیرقانونی ساخته شده در کرانه باختری و قدس اشغالی ساکن هستند.

رژیم صهیونیستی به رغم مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای طرح الحاق شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری و قدس به سرزمین‌های اشغالی تلاش می‌کند.