کوی تیان کای، سفیر چین در آمریکا ، به رفتار این کشور در قبال چین به عنوان دشمن فرضی هشدار داد و آن را اشتباهی بزرگ نامید.

او که در یک نشست مجازی صحبت می‌کرد، هشدار داد اتخاذ چنین رویکردی از سوی آمریکا به «اشتباهات استراتژیک بزرگ» منتهی خواهد شد.

سفیر چین در آمریکا  تصریح کرد: «رفتار کردن با چین به عنوان رقیب استراتژیک و دشمن فرضی، قضاوت بسیار نادرست در مسائل استراتژیک خواهد بود. ترسیم هر سیاستی بر اساس چنین قضاوت نادرستی، تنها به اشتباه‌های خطیر استراتژیک منجر خواهد شد».

کوی تیان کایموضع پکن را مبنی بر اینکه چین به دنبال همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری با آمریکا است، تکرار کرد و همزمان هشدار داد چین در موضوعات مرتبط با حاکمیت و تمامیت ارضی خود تسلیم هیچ فشاری نخواهد شد.

این مقام ارشد پکن گفت: «چین عقب‌نشینی نخواهد کرد. ما امیدواریم که آمریکا به منافع کلیدی چین احترام بگذارد و از عبور کردن از خطوط قرمز پرهیز کند».