طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۷۱ هزار و ۱۹۸ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۹۷ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۷۵۰ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۷ هزار و ۲۹۹ نفری در یک روز به تعداد دو میلیون و ۸۳ هزار و ۳۲۶ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۶۹ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۸۵۲ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۴ میلیون و ۹۹۸ هزار و ۹۷۵ نفر (۱۸۸ هزار و ۴۲۶ نفر)

۲. هند ۱۰ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۷۱۹ نفر (۱۵ هزار و ۲۷۷ نفر)

۳. برزیل هشت میلیون و ۶۳۹ هزار و ۶۸۶ نفر (۶۴ هزار و ۱۲۶ نفر)

۴. روسیه سه میلیون و ۶۳۳ هزار و ۹۵۲ نفر (۲۱ هزار و ۱۵۲ نفر)

۵. بریتانیا سه میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۵۴ نفر (۳۸ هزار و ۹۰۵ نفر)

۶. فرانسه دو میلیون و ۹۶۵ هزار و ۱۱۷ نفر (۲۶ هزار و ۷۸۴ نفر)

۷. ایتالیا دو میلیون و ۴۱۴ هزار و ۱۶۶ نفر (۱۳ هزار و ۵۷۱ نفر)

۸. اسپانیا دو میلیون و ۴۱۲ هزار و ۳۱۸ نفر (۴۱ هزار و ۵۷۶ نفر)

۹. ترکیه دو میلیون و ۴۰۶ هزار و ۲۱۶ نفر (شش هزار و ۴۳۵ نفر)

۱۰. آلمان دو میلیون و ۹۰ هزار و ۱۶۱ نفر (۱۸ هزار و ۵۲۵ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با یک میلیون و ۳۴۸ هزار و ۳۱۶ نفر مبتلا و شش هزار و ۱۸۲ مبتلا جدید شانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۴۱۵ هزار و ۸۹۴ نفر (چهار هزار و ۳۷۴ نفر)

۲. برزیل ۲۱۲ هزار ۸۹۳ نفر (یک هزار و ۳۸۲ نفر)

۳. هند ۱۵۲ هزار و ۹۰۶ نفر (۱۵۲ نفر)

۴. مکزیک ۱۴۴ هزار و ۳۷۱ نفر (یک هزار و۵۳۹ نفر)

۵. بریتانیا ۹۳ هزار و ۲۹۰ نفر (یک هزار و ۸۲۰ نفر)

۶. ایتالیا ۸۳ هزار و ۶۸۱ نفر (۵۲۴ نفر)

۷. فرانسه ۷۱ هزار و ۶۵۲ نفر (۳۱۰ نفر)

۸. روسیه ۶۷ هزار و ۲۲۰ نفر (۵۹۷ نفر)

۹. ایران ۵۷ هزار و ۵۷ نفر (۸۴ نفر)

۱۰. اسپانیا ۵۴ هزار و ۶۳۷ نفر (۴۶۴ نفر)