«قمر جاوید باجوا» فرمانده ارتش پاکستان در سفر به کویته در جمع افسران و نظامیان ارتش گفت: بلوچستان آینده پاکستان است و پیشرفت و شکوفایی این ایالت پیشرفت کشور است.

وی افزود: بلوچستان به دلیل پتانسیل استراتژیک خود، به شدت مورد توجه دشمنان است اما تلاش‌های مخرب نیروهای متخاصم به جایی نخواهد رسید.

به گفته باجوا، امنیت، ثبات و شکوفایی بلوچستان باید دنبال شود و تا مرحله نهایی تضمین شود.

وی همچنین از آمادگی و تلاش افسران و نیروهای نظامی و ارتشی برای اطمینان از صلح و ثبات در این ایالت علی رغم دشواری های زمین و مسافت های موجود ، قدردانی کرد.