توئیتر ، سخنان لحظاتِ قبل ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات را مسدود کرد به گونه‌ای که نمیشد آن را لایک، ریتوئیت و یا منشن کرد!

ترامپ