نصرالله در مصاحبه با شبکه المیادین افزود:آمریکایی ها با درخواست سعودی (برای ترور) موافقت کردند تا اسراییلی ها اجرا کنند.

سعودی ها در سال های اخیر رفتارشان عاقلانه نیست و بر اساس کینه و حسد رفتار می کنند. ترور شهید قاسم سلیمانی   و المهندس هم یک طرح سه جانبه آمریکایی و اسراییلی و سعودی بود و هر سه طرف مرتکب این جنایت شدند.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: شهید سلیمانی شخصیتی کاریزماتیک و انسانی متمایز بود که  توانایی زیادی برای تاثیر گذاری بر دیگران داشت. شهید سلیمانی در دنیا زندگی می کرد اما در این دنیا نبود ، انسانی برنامه ریز و استرتژیست و همزمان مرد میدان و تاکتیک بود.