« ولادیمیر پوتین » رئیس جمهور روسیه سال 2021 را سال «علم و فناوری» نامگذاری کرد.

بر اساس فرمان پوتین، این نامگذاری با هدف پیشبرد توسعه علمی و فناوری بیشتر در فدراسیون روسیه انجام شده است.

رئیس جمهور روسیه دولت خود را موظف کرد تا یک کمیته سازمانی برای سال علم و فناوری ایجاد کرده و «دیمیتری چرنیشنکو» معاون نخست وزیر و «آندری فورسنکو» معاون ریاست جمهوری را در راس این کمیته قرار داد.

‌در دستور پوتین آمده است: «دولت روسیه باید طرحی را تهیه و به تایید برساند که بر اساس آن رویدادهای اصلی در چارچوب سال علم و فناوری مشخص شده باشد.»

پوتین تصمیم خود برای نامگذاری سال 2021 به عنوان سال علم و فناوری را در جریان حضور روز پنجشنبه خود در نشستی در دانشگاه دولتی مسکو اعلام کرد.