طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۰۴ هزار و ۹۷۳ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۷۸ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۹۵۶ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن کاهشی بوده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۳ هزار و ۱۸۰ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۷۲۳ هزار و ۸۳۲ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۵۵ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۲۰۷ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۱۸ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۶۲۸ نفر (۱۹۹ هزار و ۸۰ نفر)

۲. هند ۱۰ میلیون و ۹۹ هزار و ۳۰۸ نفر (۲۳ هزار و ۸۸۶ نفر)

۳. برزیل هفت میلیون و ۳۲۰ هزار و ۲۰ نفر (۵۵ هزار و ۷۹۹ نفر)

۴. روسیه دو میلیون و ۹۰۶ هزار و ۵۰۳ نفر (۲۸ هزار و ۷۷۶ نفر)

۵. فرانسه دو میلیون و ۴۹۰ هزار و ۹۴۶ نفر (۱۱ هزار و ۷۹۵ نفر)

۶. بریتانیا دو میلیون و ۱۱۰ هزار و ۳۱۴ نفر (۳۶ هزار و ۸۰۴ نفر)

۷. ترکیه دو میلیون و ۶۲ هزار و ۹۶۰ نفر (۱۹ هزار و ۲۵۶ نفر)

۸. ایتالیا یک میلیون و ۹۷۷ هزار و ۳۷۰ نفر (۱۳ هزار و ۳۱۸ نفر)

۹. اسپانیا یک میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۵۴ نفر (هشت هزار و ۵۴۴ نفر)

۱۰. آلمان یک میلیون و ۵۵۶ هزار و ۶۱۱ نفر (۲۲ هزار و ۴۹۵ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با یک میلیون و ۱۷۰ هزار و ۷۴۳ نفر مبتلا و شش هزار و ۲۰۸ مبتلا جدید در جایگاه پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

 

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

 

۱. آمریکا ۳۳۰ هزار و ۸۲۴ نفر (سه هزار و ۳۷۶ نفر)

۲. برزیل ۱۸۸ هزار ۲۸۵ نفر (۹۶۳ نفر)

۳. هند ۱۴۶ هزار و ۴۷۶ نفر (۳۳۱ نفر)

۴. مکزیک ۱۱۹ هزار و ۴۹۵ نفر (۸۹۷ نفر)

۵. ایتالیا ۶۹ هزار و ۸۴۲ نفر (۶۲۸ نفر)

۶. بریتانیا ۶۸ هزار و ۳۰۷ نفر (۶۹۱ نفر)

۷. فرانسه ۶۱ هزار و ۷۰۲ نفر (۴۸۷ نفر)

۸. ایران ۵۴ هزار و سه نفر (۱۸۷ نفر)

۹. روسیه ۵۱ هزار و ۹۱۲ نفر (۵۶۱ نفر)

۱۰. اسپانیا ۴۹ هزار و ۵۲۰ نفر (۲۶۰ نفر)