هواپیماهای ناشناس، روستای «ترحین» در منطقه «الباب» استان حلب در شمال سوریه که تحت اشغال گروه‌های وابسته به ارتش ترکیه است، بمباران کردند که در نتیجه آن صدای چندین انفجار پیاپی در منطقه شنیده شد.

از سوی دیگر یک هواپیمای شناسایی ارتش ترکیه در حین انجام عملیات در شرق شهر «عین العرب» در شمال استان حلب سوریه سقوط کرد و منفجر شد.