اردوغان در سخنانی به تحریم های اخیر آمریکا علیه این کشور واکنش نشان داد و افزود: هدف از تحریم‌های آمریکا ضربه زدن به تلاش‌های انجام شده ترکیه در حوزه صنایع دفاعی است.

وی تاکید کرد: با این تحریم‌ها،‌ گام‌های سریعتری برای ایجاد صنعت دفاعی که به سطح رهبری جهانی در هر زمینه‌ای برسد، برخواهیم داشت.

رئیس‌جمهوری ترکیه گفت: این تحریم‌ها به جز ترکیه بر هیچ کشور دیگری اعمال نشده، این چه اتحادی است؟ این تحریم‌ها حمله به حاکمیت ترکیه است.

اردوغان در ادامه افزود: هدف اساسی از تحریم‌های آمریکا نابود کردن مسیر پیشرفتی که ترکیه در راستای صنایع دفاعی برمی‌دارد.

وی تصریح کرد: از نزدیک مشاهده می‌کنیم که چگونه طرف‌هایی که نتوانستند ترکیه را وادار به تسلیم کنند، سعی دارند مخالفان داخلی و برخی نهادها را به بازیچه‌ای در دست خود تبدیل کنند.

رئیس‌جمهوری ترکیه اضافه کرد: واشنگتن به هیچ یک از شروط ما برای خرید سامانه‌های دفاعی پاسخ نداد و از سلاح تحریمها علیه ما استفاده کرد زیرا ما نیازهای خود را از جای دیگر تأمین کردیم.

وی گفت: ما تلاش خود را برای یافتن استقلال در حوزه صنایع دفاعی از همه لحاظ بیشتر خواهیم کرد.