وزارت خزانه داری آمریکا گروه «سرایا المختار» مستقر در بحرین  را با طرح برخی ادعاهای نادرست و اثبات نشده تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه شنبه شب به وقت تهران از این گروه بحرینی را با ادعای عملیات بمبگذاری کنار جاده‌ای علیه نظامیان آمریکا تحریم و آن را گروه تروریستی خواند.

«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز در این زمینه مدعی شد تحریم این گروه پیامی محکم به ایران مبنی بر این است که آمریکا اجازه نمی‌دهد عوامل نیابتی تهران مردم بحرین و پرسنل آمریکایی مستفقر در این کشور را تهدید کند.

وزارت کشور بحرین نیز پیشتر مدعی انجام حملاتی از سوی این گروه در این کشور شده بود.