به نوشته این روزنامه ،ضاحی خلفان جانشین رئیس پلیس دبی در رشته توئیتهایی، خواستار عضویت اسرائیل در اتحادیه عرب و تغییر نام این اتحادیه شد.

خلفان مدعی شد: زمان دیگر به نفع انزوای اسرائیل و دور بودن آن از محیط عربی اش سپری نمی شود. احمقانه است که ما با آنها همکاری کامل و حقیقی در راستای وحدت سرنوشت نداشته باشیم ، زیرا ما در یک عرصه سرزمینی با آنها قرار داریم .

این اولین باری نیست که تلاش هایی برای وارد کردن رژیم صهیونیستی به اتحادیه عرب انجام می شود.

فجر السعید روزنامه نگار عرب پیش از این خبرداده بود که حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر از تمایل رژیم اشغالگر برای پیوستن به اتحادیه عرب خبر داده بود.

به گفته این روزنامه نگار ، حسنی مبارک در گفتگویی به وی خبر داده بود ، به شیمون پرز گفتم شما می خواهید به اتحادیه عرب بپیوندید ، از این مقوله ها دور شوید ، چون اتحادیه عرب خانه عرب ها است.

گفتنی است اتحادیه عرب در سال 1948 به پیشنهاد آنتونی آیدن وزیر خارجه بریتانیا!! تاسیس شد و گرچه شرایط عضویت در آن عربی بودن و مستقل بودن کشورها است اما به اعتقاد کارشناسان این اتحادیه از زمان تاسیس شکست خورده بود وهرگز نتوانست به هدف اصلی خود یعنی وحدت عربی نایل آید و از اعضای خود از جمله فلسطین حمایت کند.

اخیرا نیز با رد طرح محکومیت سازش با رژیم صهیونیستی آخرین میخ را به تابوت خود کوبید.اما ظاهرا ضاحی خلفان و رئیسش، محمد بن زاید برنامه های دیگری برای آینده اتحادیه عرب دارند.