مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی 740 میلیارد دلاری این کشور و لایحه خروج مشروط نظامیان این کشور از افغانستان را با 335 رأی موافق در برابر 78 رأی مخالف تصویب کرد.

قانونگذاران آمریکایی در این لایحه برای جلوگیری از خروج "شتاب‌زده" نظامیان آمریکایی از افغانستان، کاهش بیشتر سطح نیروها از این کشور را به گزارش‌دهی پنتاگون و سایر نهادها به کنگره و بررسی شرایط افغانستان مشروط کردند.

این در حالی است که شمار نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان از 13 هزار نفر در آغاز سال 2020 به حدود 4500 نفر در ماه گذشته رسید و چندی پیش نیز سرپرست پنتاگون گفته بود که سطح نیروها در افغانستان تا 25 دی‌ماه 99 به 2500 نفر کاهش خواهد یافت.

لایحه کنگره در بودجه نظامی سال 2021 آمریکا این اجازه را می‌دهد که درصورت کاهش بیشتر نیروها، کنگره بودجه را متوقف کند مگر اینکه پنتاگون و سایر آژانس‌های امنیتی در گزارشی جزئیات تاثیر کاهش نیروها بر امنیت ملی آمریکا و سایر مسایل را توضیح دهند.

گفتنی است که ارائه چنین گزارشی پیش از کاهش نیروها به کمتر از 4 هزار نفر و نیز پس از آن، هنگامی که نیروها به کمتر از 2 هزار نفر کاهش یابد، الزامی است.

کنگره آمریکا همچنین تاکید کرد که هرگونه کاهش بیشتر سطح نیروها در افغانستان باید در هماهنگی با متحدان آمریکا و دولت افغانستان صورت گیرد.

«آدام اسمیت» رئیس کمیته دفاعی سنای آمریکا در این باره گفت: آنچه ما درباره افغانستان انجام می‌دهیم این است که رئیس جمهور برای خروج دلیل ارائه کند و ممکن است او چنین نکند. از دیدگاه من ما باید از افغانستان خارج شویم، اما این کار را باید مسئولانه باشد؛ این لایحه اجازه خروج غیرمسئولانه را نمی‌دهد.