شیخ نعیم قاسم ، معاون دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر بی اعتمادی به آمریکا تصریح کرد هرگونه وقت کشی در تشکیل دولت با هدف اعمال فشار و تغییر مواضع هیچ سودی برای کشور نخواهد داشت.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد شرط بندی بر روی عنصر زمان برای تشکیل دولت و تعدیل و اصلاح مواضع سودی نخواهد داشت و نباید به موضع آمریکا برای تسهیل یا بهبود شروط یا عدم مانع تراشی تکیه کرد.

این موضع شیخ نعیم قاسم در سخنرانی او در همایش نماز اول وقت عنوان شد که به همت موسسه معراج برگزار شد.

شیخ نعیم قاسم گفت: شرط بندی بر روی زمان با هدف اعمال فشار و اصلاح مواضع سودی نخواهد داشت و دولتی که در آینده تشکیل خواهد شد همان چیزی است که امروز می‌توانیم آن را محقق کنیم.

او با تاکید بر بی اعتمادی به موضع آمریکا افزود: به طور کاملا شفاف اعلام می‌کنم تفاوتی میان قبل از بایدن و بعد از او نخواهد بود.