۱۵ نفر از نیروهای « عبد ربه منصور هادی » رئیس جمهور مستعفی یمن و از مزدوران ائتلاف سعودی با جدا شدن از آنها به صنعاء پیوستند.

به گزارش خبرگزاری رسمی یمن(سبأ) مرکز ملی بازگشت فریب خوردگان به آغوش وطن، امروز در صنعاء امروز میزبان پانزده نفر از نیروهای منصور هادی و در راس آن سرتیپ «حمد راشد الحزمی» رئیس شورای قبایل دِهم و فرمانده تیپ «العز» در استان «الجوف» بود که در چارچوب فرمان عفو عمومی به صفوف نیروهای ملی یمن بازگشتند.

 سرتیپ الحزمی به خبرگزاری سبأ گفت: «امروز یمنی‌ها هیچ فرصتی ندارند جز اینکه در صفی واحد در برابر نیروهای متجاوز ایستاده و وطن را از متجاوزان جاه طلب برای اشغال یمن و چپاول ثروت ها و منابع آن بایستند.»

وی افزود: «افراد بازگشت به آغوش وطن بار دیگر از فریب خوردگان خواستند از فرصت صدور فرمان عفو عمومی استفاده کرده و به شکل مسالمت آمیز و ایمن به صفوف نیروهای ملی بازگشته و با نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی همکاری کنند که حماسه‌های تاریخی و بزرگی را در سرکوب و نابودی اشغالگران و ثبت یک موضع شرافتمندانه و ملی برای نسل‌ها آفریدند.»