وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعه بین المللی خواست، اعلام همبستگی خود با ملت فلسطین را به همکاری جدی برای حمایت از حق در برابر باطل، پیروزی عدالت بر تروریسم و صلح و بر اشغالگری مبدل کنند.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین بر اهمیت حفظ جبهه بین المللی ضد الحاق، استعمار و اشغالگری تاکید کرد و گفت: «باید مواضعی که طی سال‌های گذشته در حمایت از فلسطینی‌ها تشکیل شده به اتخاذ تدابیری آشکار برای بازخواست اسرائیل و وادار کردن آن به پایان اشغالگری تبدیل شود.»

در این بیانیه آمده است: «همبستگی بین المللی باید به شکل اجرای قطعنامه‌های بین المللی، حفظ حقوق ملت فلسطین و در راس  آن حق بازگشت آوارگان به سرزمینشان و کمک به تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس و حق تعیین سرنوشت باشد.»

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان گفت: «با وجود اینکه بیش از ۷۳ سال از فاجعه نکبه فلسطین و ۵۳ سال از تاسیس رژیم اشغالگر اسرائیل می گذرد اما اراده مردم ما و مبارزه آنها برای استقلال و آزادی خللی وارد نشده است و همچنان در برابر توطئه‌ها ایستادگی می‌کنند و آماده‌اند تا برای تضمین زندگی آزاد و شرافتمندانه ملت فلسطین در خاک سرزمینشان، جانشان را فدا کنند.»