"فایز الدویری" کارشناس مسایل نظامی و استراتژیک گفت: اگر سیستم دفاعی عربستان مستحکم بود و به خوبی عمل می‌کرد، نیازی نبود این کشور به سازمان ملل پناه ببرد.

حمله به " آرامکو " ناکارآمدی سیستم دفاعی عربستان را آشکار کرد.