میدان التحریر بغداد امروز (جمعه) شاهد تجمع دهها هزار نفری هواداران « سید مقتدی الصدر » رهبر جریان الصدر عراق، بود.

به نوشته رسانه‌های عراقی، تجمعات مشابه در دیگر شهرهای جنوبی عراق نیز برگزار شد و هواداران صدر شعارهایی علیه اشغالگران آمریکایی، حمایت از مبارزه با فساد و حمایت از برنامه سیاسی و انتخاباتی جریان صدر سر می‌دادند.

حضور در میدان تحریر که تا پیش از این محل تجمع معترضان موسوم به «معترضان اکتبر» محسوب می‌شد، نیز نمادین بود و هواداران جریان الصدر اعلام کردند که میدان التحریر فقط مختص معترضان اکتبر نیست.

«سلام الشمری» نماینده ائتلاف سائرون (وابسته به جریان الصدر) نیز به وبگاه المعلومه گفت که این جریان قادر به تغییر و پیشبرد اصلاحات در عراق است و تأکید کرد که همچنان موضع خود علیه حضور اشغالگران آمریکایی را حفظ خواهد کرد.

او حضور هواداران سید مقتدی الصدر را صدها هزار نفری توصیف کرد و گفت که حضور این میزان افراد و اقامه نماز جمعه در میدان التحریر، دلیل روشنی بر قدرت جریان الصدر و هوادارانش در سپهر سیاسی عراق است.

الشمری تأکید کرد که تجمع امروز پیام روشنی به تمامی «مفسدین» و «ترسوها» بود که جریان الصدر همچنان بر عهد خود برای مبارزه با فساد و اشغالگری پایبند است.