احمد ملا طلال امروز پنج شنبه با درج پیامی توئیتری استعفای خود از سمت سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق را اعلام کرد. در پیام ملا طلال آمده است: مأموریتی دقیق و حساس بود.

(این ماموریت) مرا مکلف کرد که به عنوان یک میهن پرست، با نیتی راستین مسئولیت آن را برعهده بگیرم و برای تحقق طرحی بلندپروازانه به همراه یک تیم جسور و مشتاق تلاش کنم. اما درک من متفاوت بود.

مصطفی الکاظمی در ۲۳ ژوئن ملا طلال را به سمت سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق منصوب کرد. پیشتر برخی منابع آگاه از احتمال برکناری ملا طلال از سوی الکاظمی خبر داده بودند.