طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۱۳ هزار و ۷۱۴ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۵۲ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۳۹۲ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن کاهشی بوده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا با رشد ۱۰ هزار و ۱۸۴ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۲۸۹ هزار و ۷۵۲ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش نیز کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۳۶ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۴۸۳ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا: ۱۰ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۶۳۰ نفر (۱۴۲ هزار و ۸۰۸ نفر)

۲. هند هشت میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۹ نفر (۴۸ هزار و ۲۸۵ نفر)

۳. برزیل پنج میلیون و ۷۴۹ هزار و هفت نفر (۴۷ هزار و ۷۲۴ نفر)

۴. فرانسه یک میلیون و ۸۶۵ هزار و ۵۳۸ نفر (۳۵ هزار و ۸۷۹ نفر)

۵. روسیه یک میلیون و ۸۳۶ هزار و ۹۶۰ نفر (۱۹ هزار و ۸۵۱ نفر)

۶. اسپانیا یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۹۳ نفر (۱۹ هزار و ۹۶ نفر)

۷. آرژانتین یک میلیون و ۲۷۳ هزار و ۳۵۹ نفر (۱۰ هزار و ۸۸۰ نفر)

۸. بریتانیا یک میلیون و ۲۵۶ هزار و ۷۲۵ نفر (۲۲ هزار و ۹۵۰ نفر)

۹. کلمبیا یک میلیون و ۱۶۵ هزار و ۳۲۶ نفر (هشت هزار و ۶۵۱ نفر)

۱۰. ایتالیا یک میلیون و ۲۸ هزار و ۴۲۴ نفر (۳۲ هزار و ۹۶۱ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با ۷۱۵ هزار و ۶۸ نفر مبتلا و ۱۱ هزار و ۷۸۰ مبتلا جدید در جایگاه پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۴۷ هزار و ۳۹۷ نفر (یک هزار و ۴۷۸ نفر)

۲. برزیل ۱۶۳ هزار ۴۰۶ نفر (۵۶۴ نفر)

۳. هند ۱۲۸ هزار و ۱۶۵ نفر (۵۵۰ نفر)

۴. مکزیک ۹۶ هزار و ۴۳۰ نفر (۵۹۸ نفر)

۵. بریتانیا ۵۰ هزار و ۳۶۵ نفر (۵۹۵ نفر)

۶. ایتالیا ۴۲ هزار و ۹۵۳ نفر (۶۲۳ نفر)

۷. فرانسه ۴۲ هزار و ۵۳۵ نفر (۳۲۸ نفر)

۸. اسپانیا ۴۰ هزار و ۱۰۵ نفر (۳۴۹ نفر)

۹. ایران ۳۹ هزار و ۶۶۴ نفر (۴۵۲ نفر)

۱۰. پرو ۳۵ هزار و ۳۱ نفر (۳۹ نفر)