مرکز مطالعات «سوفان» مستقر در نیویورک با انتشار یادداشتی ضمن اشاره به نتیجه نامعلوم انتخابات آمریکا به وجود تفرقه عمیق در این کشور اذعان کرده است.

به نوشته این مرکز مطالعاتی همزمان که حامیان «جو بایدن»، نامزد دموکرات انتخابات آمریکا شمارش آرا را با اضطراب دنبال می‌کنند، این فصل انتخاباتی به طور کل و آشفتگی موجود در آن، کشوری را نشان داد که بشدت دچار قطب‌بندی شده است.

در ادامه این یادداشت آمده است، بسیاری از آمریکایی همزمان با شمارش آراء ، به سبب اقدامات مخرب دولت « دونالد ترامپ »، رئیس‌جمهور آمریکا انواع مختلف احساسات از عصبانیت تا سر‌در‌گمی را تجربه کرده‌اند و این امر نشان دهنده وجود اختلافات عمیق در جامعه آمریکاست.

این یادداشت همچنین عنوان کرده که مقیاس هرج و مرج نشأت گرفته از کاخ سفید از چند جهت بی‌سابقه است. ترامپ هر بار، کار ادارات و نهاد‌های مختلف در دولت آمریکا را کوچک شمرده و بار‌ها افرادی را که چاپلوس نباشند زیرسؤال برده است و دولت او بی‌وقفه دستگاه اطلاعاتی آمریکا را سیاسی کرده و در این راه امنیت ملی این کشور را به خطر انداخته است.

در ادامه این یادداشت همچنین آمده که هرج و مرج ناشی از این انتخابات سبب ایجاد سر‌درگمی و دلخوری متحدان، شرکا و کشور‌های دوست آمریکا شده است.

بر این اساس، بسیاری از کشورها از خود خواهند پرسید که آمریکا به ایفای چه نقشی در جهان ادامه خواهد داد، بویژه آنکه دولت ترامپ در درجه اول رویکرد یک جانبه در قبال روابط بین‌المللی را دنبال کرده است. این در حالی است که دولت بایدن قصد دارد فوراً اعتبار آمریکا را در مقابل چشم بسیاری از متحدان سنتی این کشور باز‌سازی کند.

در پایان یادداشت آمده اما حتی اگر متحدان آمریکا بعد از چهار‌سال ادهاکراسی (نقطه مقابل بروکراسی) با باز‌گشت این کشور به دیپلماسی سنتی خود آرام شوند، اما روشن است که در آمریکا در ابعاد مختلف نژادی، سیاسی و اقتصادی عمیقاً تفرقه و اختلاف وجود دارد.