طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۰۴ هزار و ۶۸۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۴۹ میلیون و ۱۸ هزار و ۲۹۷ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن افزایشی بوده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا با رشد هشت هزار و ۷۱۷ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۴۱۰ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۳۴ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۷۵۲ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا: ۹ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۵۲۲ نفر (۱۱۸ هزار و ۲۰۴ نفر)

۲. هند هشت میلیون و ۴۱۱ هزار و ۳۴ نفر (۴۷ هزار و ۶۲۲ نفر)

۳. برزیل پنج میلیون و ۶۱۴ هزار و ۲۵۸ نفر (۲۳ هزار و ۳۱۷ نفر)

۴. روسیه یک میلیون و ۷۱۲ هزار و ۸۵۸ نفر (۱۹ هزار و ۴۰۴ نفر)

۵. فرانسه یک میلیون و ۶۰۱ هزار و ۳۶۷ نفر (۵۸ هزار و ۴۶ نفر)

۶. اسپانیا یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۸۹۵ نفر (۲۱ هزار و ۹۹۸ نفر)

۷. آرژانتین یک میلیون و ۲۱۷ هزار و ۲۸ نفر (۱۱ هزار و ۱۰۰ نفر)

۸. بریتانیا یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۱۹۷ نفر (۲۴ هزار و ۱۴۱ نفر)

۹. کلمبیا یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۹۷۷ نفر (۹ هزار و ۸۹۳ نفر)

۱۰. مکزیک ۹۴۹ هزار و ۱۹۷ نفر (پنج هزار و ۵۶۷ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با ۶۵۴ هزار و ۹۳۶ نفر مبتلا و هشت هزار و ۷۷۲ مبتلا جدید در جایگاه چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۴۰ هزار و ۹۵۳ نفر (یک هزار و ۱۲۵ نفر)

۲. برزیل ۱۶۱ هزار ۷۷۹ نفر (۶۰۶ نفر)

۳. هند ۱۲۵ هزار و ۲۹ نفر (۶۷۵ نفر)

۴. مکزیک ۹۳ هزار و ۷۷۲ نفر (۵۴۴ نفر)

۵. بریتانیا ۴۸ هزار و ۱۲۰ نفر (۳۷۸ نفر)

۶. ایتالیا ۴۰ هزار و ۱۹۲ نفر (۴۲۸ نفر)

۷. فرانسه ۳۹ هزار و ۳۷ نفر (۳۶۳ نفر)

۸. اسپانیا ۳۸ هزار و ۴۸۶ نفر (۳۶۸ نفر)

۹. ایران ۳۶ هزار و ۹۸۵ نفر (۴۰۶ نفر)

۱۰. پرو ۳۴ هزار و ۶۷۱ نفر (۵۹ نفر)