« برنی سندرز » سناتور ایالت ورمونت در پیامی در توئیتر نوشت که ماه‌هاست که راهبرد ترامپ «اعلام پیروزی زودهنگام» در انتخابات بوده و این موضوع جای شگفتی ندارد.

وی در ادامه پیام توئیتری خود با اشاره به گزارش پایگاه خبری «آکسیوس» (+) درباره تصمیم ترامپ برای اعلام پیروزی زود هنگام، نوشت: «هیچگونه جای شگفتی وجود ندارد. برای ماه‌ها این استراتژی ترامپ بوده و هیچ کسی نباید در آن بیفتد.»

سندرز در ادامه گفت که ترامپ به همین دلیل بوده که رای‌گیری پستی را زیر سوال برده و  درصدد خرابکاری در خدمات پستی بوده است.

وی اضافه کرد: «من بارها هشدار داده بودم که خیلی احتمال دارد ترامپ پس از آنکه بخش بزرگی از آرای متمایل به جمهوری‌خواهان شمارش شد اما آرای گسترده پستی دموکرات‌ها هنوز شمارش نشده‌اند اعلام پیروزی کند.»

این سناتور ایالت ورمونت گفت: «پس از آن ترامپ به دروغ خود درباره تقلب در آرا را ادامه خواهد داد تا بتواند به اندازه کافی آرا را سرکوب کرده و پیروزی خود را اعلام کند. ما اجازه این اتفاق را نخواهیم داد.همه آرا باید شمارش شوند.»

پایگاه خبری آکسیوس روز گذشته فاش کرد که دونالد ترامپ به چند نفر از معتمدین خود گفته در صورتی که سه‌شنبه شب ببیند که پیشتاز است قصد دارد اعلام پیروزی پیش از پایان شمارش کامل آرا بکند.

این پایگاه خبری اعلام کرده که ترامپ طی هفته‌های گذشته جزئیات این سناریوی خود را به صورت خصوصی گفته و اعلام کرده قصد دارد در شبی که انتخابات برگزار میشود به صحنه بیاید و پیروزی خود را اعلام کند.