ستاد انتخاباتی جو بایدن اعلام کرد: یک برنامه انتخاباتی در تگزاس روز جمعه پس از آنکه کاروانی از خودروهای طرفداران ترامپ ، اتوبوس ستاد انتخاباتی بایدن را محاصره کردند، لغو شده است.

​روزنامه واشنگتن پست به نقل از ستاد انتخاباتی بایدن افزود: در حالی که اتوبوس ستاد انتخاباتی بایدن قصد داشت از سن انتونیو به سوی آستین حرکت کند، خودروهای طرفداران ترامپ مانع از حرکت آن شدند. این خودروها سعی داشتند تا اتوبوس را در وسط بزرگراه متوقف کنند.

واشنگتن پست نوشت: ستاد انتخاباتی بایدن در نهایت با پلیس بزرگراه تماس گرفت تا این اتوبوس را برای رسیدن به مقصد بعدی به طور ایمن اسکورت کند.

ستاد انتخاباتی بایدن در نهایت تصمیم گرفت تا این برنامه انتخاباتی را لغو کند.

مدیر رسان‌ ای ستاد انتخاباتی بایدن در تگزاس در این باره گفت: طرفداران ترامپ به جای تعامل و همکاری برای توسعه گفت‌وگوها و مذاکرات سازنده درباره دیدگاه های متفاوت جو بایدن و دونالد ترامپ، امروز در تگزاس سعی کردند تا مزاحمت هایی را برای طرفداران و کارکنان ما ایجاد نمایند.