مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق می‌گوید افراد وابسته به خارج در تلاشند تا انقلاب را از روند صلح آمیز خود خارج کنند.

مقتدی صدر روز یکشنبه در پیامی توئیتری آورد: افراد نفوذی اغتشاشگر که از خارج حمایت می‌شوند، در حال خارج کردن انقلاب از مسیر مسالمت آمیز آن هستند، خصوصاً پس از آنکه نخست وزیر اعلام کرد که نیرو‌های امنیتی مسلح نخواهند شد.

در ادامه پیام رهبر جریان صدر آمده است: دولت باید امنیت را بسط دهد و این افراد را از اقدامات خرابکارانه و برهم زدن امنیت بازدارد، مسیر‌ها را بازگشایی کند و اقتدار دولت را احیا کند. زیرا در غیر این صورت، این نشان دهنده تبانی با افرادی است که برنامه‌های خارجی و عقاید انحرافی دارند. خداوند تظاهرکنندگان مسالمت آمیز را حفظ کند.

رهبر جریان صدر عراق پیشتر در سالگرد تظاهرات اکتبر از دولت خواسته بود به وعده‌هایش به ویژه در محاکمه فاسدان و خدمات‌رسانی عمل کند و تظاهرکنندگان را هم به مطالبه خواسته‌هایشان فراخواند.