طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۴۵۲ هزار و ۸۸۶ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۴۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۶۰۳ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن کاهشی بوده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا با رشد پنج هزار و ۵۹۸ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۴۹ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش نیز کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۳۱ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۳۸۶ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا: هشت میلیون و ۸۲۷ هزار و ۹۳۲ نفر (۷۹ هزار و ۴۴۹ نفر)

۲. هند هفت میلیون و ۸۶۳ هزار و ۸۹۲ نفر (۵۰ هزار و ۲۲۴ نفر)

۳. برزیل پنج میلیون و ۳۸۱ هزار و ۲۲۴ نفر (۲۵ هزار و ۵۷۴ نفر)

۴. روسیه یک میلیون و ۴۹۷ هزار و ۱۶۷ نفر (۱۶ هزار و ۵۲۱ نفر)

۵. اسپانیا یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۳۷۲ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

۶. فرانسه یک میلیون و ۸۶ هزار و ۴۹۷ نفر (۴۵ هزار و ۴۲۲ نفر)

۷. آرژانتین یک میلیون و ۸۱ هزار و ۳۳۶ نفر (۱۱ هزار و ۹۶۸ نفر)

۸. کلمبیا یک میلیون و هفت هزار و ۷۱۱ نفر (هشت هزار و ۷۶۹ نفر)

۹. پرو ۸۸۶ هزار و ۲۱۴ نفر (سه هزار و ۹۸ نفر)

۱۰. مکزیک ۸۸۶ هزار و ۸۰۰ نفر (شش هزار و ۲۵ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با ۵۶۲ هزار و ۷۰۵ نفر مبتلا و پنج هزار و ۸۱۴ مبتلا جدید در جایگاه سیزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۳۰ هزار و ۶۸ نفر (۷۸۴ نفر)

۲. برزیل ۱۵۶ هزار ۹۲۶ نفر (۳۹۸ نفر)

۳. هند ۱۱۸ هزار و ۵۶۷ نفر (۵۷۵ نفر)

۴. مکزیک ۸۸ هزار و ۷۴۳ نفر (۴۳۱ نفر)

۵. بریتانیا ۴۳ هزار و ۷۴۵ نفر (۱۷۴ نفر)

۶. ایتالیا ۳۷ هزار و ۲۱۰ نفر (۱۵۱ نفر)

۷. اسپانیا ۳۴ هزار و ۷۵۲ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

۸. فرانسه ۳۴ هزار و ۶۴۵ نفر (۱۳۷ نفر)

۹. پرو ۳۴ هزار و ۹۵ نفر (۶۲ نفر)

۱۰. ایران ۳۲ هزار و ۳۲۰ نفر (۳۳۵ نفر)