وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین روز یکشنبه رژیم صهیونیستی را مسئول جان ماهر الاخرس اسیر فلسطینی خواند که از ۸۴ روز پیش در اعتراض به بازداشت اداری خود توسط رژیم صهیونیستی در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی (وفا)، در این بیانیه آمده است: «نادیده گرفتن خواسته‌های برحق و منصفانه اسیر فلسطینی توسط مسئولین رژیم اشغالگر، غیرقانونی و در واقع نادیده گرفتن حق حیات اوست.»

در این بیانیه آمده است: «اسرائیل از بازداشت اداری به عنوان ابزاری برای مجازات جمعی علیه ملت فلسطین استفاده می‌کند و این سیاست در اصل برای سرکوب ما و سرکوب آزادی ملت فلسطین است.»

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با تاکید بر اینکه نظام حقوقی در سرزمین‌های اشغالی از جمله دادگاه‌های نظامی این رژیم، ابزاری برای اجرای سیاست‌های نژادپرستانه و ظالمانه علیه فرزندان ملت فلسطین است، گفت: «کشورها، دولت‌ها و پارلمان‌ها در اقصی نقاط جهان و از جمله سازمان ملل باید این تخلفات اسرائیل را محکوم کنند.»

در این بیانیه آمده است: «اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر اساسا مسئول جان فلسطینی‌های بازداشتی و از جمله جان ماهر الاخرس است.»

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان از جامعه بین المللی از جمله دولت‌ها و نهادهای بین المللی خواست با اعمال همه انواع فشار بر رژیم صهیونیستی آن را وادار به توقف سیاست‌ها و اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی در حق اسرای فلسطینی کند، به خصوص سیاست بازداشت اداری و نظامی که بر دادگاه‌های نژادپرستانه نظامی اسرائیل حاکم است تا همه اسرا  از جمله ماهر الاخرس را آزاد کند.