یک رسانه صهیونیستی گزارش داده توافق سازش میان بحرین و رژیم صهیونیستی روز یکشنبه امضا خواهد شد.