منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه خبر می‌دهند.

شبکه خبری المیادین گزارش داد که آژیرهای خطر در منطقه «کرم ابوسالم» در اطراف نوار غزه به صدا در آمده است.

شبکه 13 رژیم صهیونیستی خبر داد که یک راکت از نوار غزه به سوی شهرک‌های صهیونیستی اطراف شلیک کرده است.