کابینه کویت، «نواف الاحمد الجابر الصباح» را به عنوان امیر جدید این کشور تعیین کرد.

دولت کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولی‌عهد کویت جانشین برادرش، «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر فقید کویت شده است.  نواف الاحمد الصباح که برادر کوچک‌تر امیر فقید کویت است از سال ۲۰۰۶ ولی عهد شده بود. او شانزدهمین امیر کویت خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: «شیخ نواف الاحمد الصباح، ولی‌عهد کویت را به عنوان امیر جدید کویت اعلام می‌کنیم».

بر اساس این بیانیه، «صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر فقید کویت ساعت چهار بعد از ظهر امروز به وقت کویت در آمریکا درگذشت.

هیئت دولت کویت همچنین از چهل روز عزای عمومی در این کشور خبر داد.