شمار مبتلایان و قربانیان بیماری کرونا در پی مواجهه جهان با افزایش سرعت شیوع، تسریع شده است.

بیماری «کرونا»، بزرگ‌ترین بحران بهداشتی جهان تا روز یکشنبه، ۳۰ شهریور، مرگ ۹۶۱ هزار و ۴۰۰ نفر را در سراسر جهان رقم زده و سبب ابتلای ۳۰ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۹۵۸ نفر شده است.

شمار بهبودیافتگان از این بیماری نیز به رقم ۲۲ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۳۳۸ نفر رسید.

نگاهی به کرونازده‌ترین مناطق جهان:

آمریکا

شمار قربانیان: ۲۰۳ هزار و ۸۲۴ نفر

تعداد مبتلایان: ۶ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۴۰۳ نفر

هند

شمار قربانیان: ۷۶ هزار و ۷۷۴ نفر

تعداد مبتلایان: ۵ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۲۳۰ نفر

برزیل

شمار قربانیان: ۱۳۶ هزار و ۵۶۵ نفر

تعداد مبتلایان: ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۴۸ نفر

روسیه

شمار قربانیان: ۱۹ هزار و ۳۳۹ نفر

تعداد مبتلایان: یک میلیون و ۹۷ هزار و ۲۵۱ نفر

پرو

شمار قربانیان: ۳۱ هزار و ۳۶۹ نفر

تعداد مبتلایان: ۷۶۲ هزار و ۸۶۵ نفر

کلمبیا

شمار قربانیان: ۲۴ هزار و ۳۹ نفر

تعداد مبتلایان: ۷۵۸ هزار و ۳۹۸ نفر

مکزیک

شمار قربانیان: ۷۳ هزار و ۲۵۸ نفر

تعداد مبتلایان: ۶۹۴ هزار و ۱۲۱ نفر

آفریقای جنوبی

شمار قربانیان: ۱۵ هزار و ۹۴۰ نفر

تعداد مبتلایان: ۶۵۹ هزار و ۳۳۴ نفر

اسپانیا

شمار قربانیان: ۳۰ هزار و ۴۹۵ نفر

تعداد مبتلایان: ۶۵۹ هزار و ۳۳۴ نفر

آرژانتین

شمار قربانیان: ۱۲ هزار و ۷۹۹ نفر

تعداد مبتلایان: ۶۲۲ هزار و ۹۳۴ نفر

شیلی

شمار قربانیان: ۱۲ هزار و ۲۵۴ نفر

تعداد مبتلایان: ۴۴۴ هزار و ۶۷۴ نفر

فرانسه

شمار قربانیان:۳۱ هزار و ۲۷۴ نفر

تعداد تلفات: ۴۴۲ هزار و ۱۹۴ نفر

انگلیس

شمار قربانیان: ۴۱ هزار و ۷۵۹ نفر

تعداد مبتلایان: ۳۹۰ هزار و ۳۵۸ نفر

عربستان

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۴۵۸ نفر

تعداد مبتلایان: ۳۲۹ هزار و ۵۹۷ نفر

ترکیه

شمار قربانیان: ۷ هزار و ۴۴۵ نفر

تعداد مبتلایان: ۳۰۱ هزار و ۳۴۸ نفر

ایتالیا

شمار قربانیان: ۳۵ هزار و ۶۹۲ نفر

تعداد مبتلایان: ۳۰۱ هزار و ۳۴۸ نفر

آلمان

شمار قربانیان: ۹ هزار و ۴۶۶ نفر

تعداد مبتلایان: ۲۷۲ هزار و ۳۰۸ نفر

رژیم صهیونیستی

شمار قربانیان: یک هزار و ۲۲۶ نفر

تعداد مبتلایان: ۱۸۳ هزار و ۶۰۲ نفر

 

قاره اروپا

تعداد مبتلایان: ۴ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۴۳۱ نفر

تعداد قربانیان: ۲۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر

 

قاره آفریقا

تعداد مبتلایان: یک میلیون و ۴۰۵ هزار و ۹۷۳ نفر

تعداد قربانیان: ۳۳ هزار و ۸۷۹ نفر

 

قاره آسیا

تعداد مبتلایان: ۹ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۶۸۴ نفر

تعداد قربانیان: ۱۷۵ هزار و ۳۹۳ نفر

 

آمریکای شمالی

تعداد مبتلایان: ۸ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۸۹۶ نفر

تعداد قربانیان: ۲۹۸ هزار و ۱۸۶ نفر

 

آمریکای جنوبی

تعداد مبتلایان: ۷ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۵۸ نفر

تعداد قربانیان: ۲۳۷ هزار و ۱۴۳ نفر