وزارت خارجه فرانسه روز جمعه گفت هیچ مدرکی دال بر این که شاخه نظامی حزب الله لبنان برای ساخت مواد منفجره اقدام به ذخیره مواد شیمیایی در فرانسه کرده باشد، وجود ندارد.
این اظهارات بعد از آن عنوان شد که ناتان سیلز، هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در امور مقابله با تروریسم ، مدعی شد حزب الله لبنان از سال ۲۰۱۲ اقدام به برپایی انبار‌هایی در اروپا کرده است.
اما انیس فان در مول سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به این اظهارات گفت: «تا جایی که ما می‌دانیم در حال حاضر هیچ چیز ملموسی برای تایید چنین ادعایی در فرانسه وجود ندارد.»
فرانسه معتقد است حزب الله لبنان نقش مشروعی در عرصه سیاسی این کشور دارد.