منابع پزشکی فلسطین روز جمعه از شهادت یک پزشک فلسطینی در جنین بر اثر پرتاب بمب صوتی به نزدیکی او توسط نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

تلویزیون رسمی فلسطین به نقل از «وسام بکر» رئیس بیمارستان جنین اعلام کرد: «نضال جبارین دندانپزشک فلسطینی بر اثر پرتاب بمب صوتی توسط نظامیان اشغالگر به نزدیکی او دچار ایست قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید».

اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری بیشتر اوقات شاهد حمله نظامیان صهیونیست و درگیری آنها با فلسطینیان است که هر بار هم از بین شهروندان فلسطینی قربانی می‌گیرد.