مصطفی ادیب در سخنانی در کاخ بعبدا گفت : ما زمان زیادی نداریم و بر همکاری همه برای تشکیل دولت تکیه می‌کنم.

وی افزود: با رئیس جمهور عون توافق کردیم تا زمان بیشتری به رایزنی داده شود.

به نظر می‌رسد ادیب با این اظهارات به گمانه‌زنی‌ها و شایعات مبنی بر کناره‌گیری از انجام ماموریت تشکیل دولت جدید پایان می‌دهد.