طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۲۴۳ هزار و ۹۶۹ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۲۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۲۵۳ نفر رسیده که تعداد مبتلایان جدید آن کاهشی بوده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا با رشد سه هزار و ۹۰۵ نفری در یک روز به تعداد ۹۳۹ هزار و ۱۸۵ نفر رسیده که آمار فوتی‌های جدید در این بخش نیز کاهشی بوده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۲۱ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۳۶۱ نفر رسیده است.

نگاهی به کرونازده‌ترین مناطق جهان:

آمریکا

شمار قربانیان: ۲۰۰ هزار و ۱۹۷ نفر

تعداد مبتلایان: ۶ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۱۴۷ نفر

هند

شمار قربانیان: ۸۲ هزار و ۹۱ نفر

تعداد مبتلایان: ۵ میلیون و ۲۰ هزار و ۳۵۹ نفر

برزیل

شمار قربانیان: ۱۳۳ هزار و ۲۰۷ نفر

تعداد مبتلایان: ۴ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۲۹۹ نفر

روسیه

شمار قربانیان: ۱۸ هزار و ۷۸۵ نفر

تعداد مبتلایان: یک میلیون و ۷۳ هزار و ۸۴۹ نفر

پرو

شمار قربانیان: ۳۰ هزار و ۹۲۷ نفر

تعداد مبتلایان: ۷۳۸ هزار و ۲۰ نفر

کلمبیا

شمار قربانیان: ۲۳ هزار و ۲۸۸ نفر

تعداد مبتلایان: ۷۲۸ هزار و ۵۹۰ نفر

مکزیک

شمار قربانیان: ۷۱ هزار و ۶۷۸ نفر

تعداد مبتلایان: ۶۷۶ هزار و ۴۸۷ نفر

آفریقای جنوبی

شمار قربانیان: ۱۵ هزار و ۶۴۱ نفر

تعداد مبتلایان: ۶۵۱ هزار و ۵۲۱ نفر

اسپانیا

شمار قربانیان: ۳۰ هزار و ۴ نفر

تعداد مبتلایان: ۶۰۳ هزار و ۱۶۷ نفر

شیلی

شمار قربانیان: ۱۲ هزار و ۴۰ نفر

تعداد مبتلایان: ۴۳۷ هزار و ۹۸۳ نفر

انگلیس

شمار قربانیان: ۴۱ هزار و ۶۶۴ نفر

تعداد مبتلایان: ۳۷۴ هزار و ۲۲۸ نفر

عربستان

شمار قربانیان: ۴ هزار و ۳۳۸ نفر

تعداد مبتلایان: ۳۲۶ هزار و ۹۳۰ نفر

ایتالیا

شمار قربانیان: ۳۵ هزار و ۶۳۳ نفر

تعداد مبتلایان: ۲۸۹ هزار و ۹۹۰ نفر

ترکیه

شمار قربانیان: ۷ هزار و ۱۸۶ نفر

تعداد مبتلایان: ۲۹۴ هزار و ۶۲۰ نفر

آلمان

شمار قربانیان: ۹ هزار و ۴۴۵ نفر

تعداد مبتلایان: ۲۶۴ هزار و ۸۴۴ نفر

فرانسه

شمار قربانیان: ۳۰ هزار و ۹۹۹ نفر

تعداد مبتلایان: ۳۹۵ هزار و ۱۰۴ نفر

رژیم صهیونیستی

شمار قربانیان: یک هزار و ۱۴۷ نفر

تعداد مبتلایان: ۱۶۴ هزار و ۴۰۲ نفر

قاره اروپا

تعداد مبتلایان: ۴ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۱۷ نفر

تعداد قربانیان: ۲۱۳ هزار و ۵۴۷ نفر

قاره آفریقا

تعداد مبتلایان: یک میلیون و ۳۷۲ هزار و ۷۳۱ نفر

تعداد قربانیان: ۳۳ هزار و ۱۲۶ نفر

قاره آسیا

تعداد مبتلایان: ۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۶۳ نفر

تعداد قربانیان: ۱۶۸ هزار و ۷۱ نفر

آمریکای شمالی

تعداد مبتلایان: ۸ میلیون و ۸۷ هزار و ۷۵۰ نفر

تعداد قربانیان: ۲۹۲ هزار و ۵۲۷ نفر

آمریکای جنوبی

تعداد مبتلایان: ۷ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۲۳ نفر

تعداد قربانیان: ۲۳۱ هزار و ۴۰ نفر