باسم الخشان نماینده پارلمان عراق درباره سفر مصطفی الکاظمی به اقلیم کردستان عراق گفت : الکاظمی توان بسط حاکمیت بر گذرگاههای مرزی با اقلیم کردستان عراق را ندارد زیرا هر تصمیمی که صادر شود با بی توجهی و عدم پایبندی اقلیم روبرو خواهد شد. بازدید الکاظمی از گذرگاههای اقلیم سبب تضعیف وجهه وی شد، زیرا بازتابی مانند بازدیدش از گذرگاههای دیگر نداشت.

الخشان تاکید کرد: بازدید وی از گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان عراق ، نمایشی و بی اثر بود و موجب کنترل کامل گذرگاهها از سوی دولت مرکزی(بغداد) نمی شود. اقلیم کردستان الزامی برای خود نمی بیند و پول حاصل از عواید عوارض گذرگاه را به بغداد نمی دهد.

این درحالی است که محمد کریم از ائتلاف فتح عراق درباره این سفر گفت: در جریان سفر الکاظی به اقلیم کردستان عراق درباره تحویل پولهای حاصل از صادرات نفت این از این اقلیم و درآمد گذرگاهها در ازای تحویل سهم اقلیم از بودجه توافق شده است.

وی گفت: اگر مقامات اقلیم پولها را ندهند از بودجه 2021 خبری نخواهد بود و همه پولها قطع خواهد شد.

فاضل الفتلاوی نماینده ائتلاف فتح هم درباره این سفر اعلام کرد: مقامات اقلیم کردستان عراق بر عدم تحویل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و عواید گذرگاههای مرزی اصرار دارند.

وی افزود: طی ماههای گذشته، دولت مرکزی بیش از یک تریلیون دینار عراق به اقلیم داده است بدون اینکه پول حاصل از صادرات نفت و گذرگاههای مرزی را دریافت کند.

الفتلاوی تاکید کرد: دریافت این پولها از سوی اقلیم به مثابه گرفتن حق مردم مرکز و جنوب عراق است. مقامات اقلیم کردستان عراق از سال 2019 تاکنون پولی به بغداد نداده اند و این نشانگر این است که دولت در برخورد با اربیل جدی نیست.

غضنفر البطیخ عضو ائتلاف فتح عراق هم گفت: احزاب کردی در اقلیم کردستان عراق به مصطفی الکاظمی اطمینان و اعتماد دارند، اما در عین حال طمع دارند. چگونه است که اقلیم هیچ پولی به بغداد نمی دهد و بودجه را از دولت مرکزی می گیرد؟ تعامل بغداد با دولت اقلیم غیرمنطقی است. سفر الکاظمی به اقلیم بیش از آنکه به نفع دولت مرکزی باشد به نفع کردهاست.