به گزارش پارس نیوز، 

«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امورخارجه روسیه اظهار داشت که مسکو بسته دوم تحریم هایی را که واشنگتن قصد دارد برعلیه روسیه به خاطر مسئله اسکریپال اعمال کند را بدون پاسخ نمی گذارد.

ریابکوف گفت: ما، به عنوان یک بخش، آماده ارائه پیشنهادات هستیم و تصمیم گیری توسط رئیس جمهور انجام می شود. می توانم به شما اطمینان دهم که هیچ کدام از اقدامات آنان بی پاسخ باقی نمی ماند. ماهیت پاسخ ممکن است متفاوت باشد. اما همین رویکرد تحریمی همچنان مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: روسیه متوجه نمی شود چرا ایالات متحده به این تحریم ها نیاز دارد. می بینیم که آمریکا نه تنها در رابطه با روسیه، بلکه تعداد زیادی از شهروندان و اشخاص حقوقی کشورهای مختلف، که به ده ها کشور می رسد، نیز همین خط را پیش گرفته است.