به گزارش پارس نیوز، 

بیش از ۱۵۰نفر از تفنگداران نیروی هوایی روسیه با پایان مامورت خود در سوریه در حال بازگشت به کشورشان هستند.

گفته شده این تفنگداران در بخش تجهیزات ضدهوایی مامور محافظت از تاسیسات نظامی مهم روسیه در سوریه بوده‌اند و حال با پایان مامورت خود در حال بازگشت به خانه هستند.

نظامیان روسی بازگشته از سوریه در استان نووسیبیرْسْک مستقر شده و مورد استقبال نمایندگان فرماندهی نظامی منطقه، مقامات محلی، خانواده و خویشاوندانشان قرار گرفتند.