به گزارش پارس نیوز، 

روز دوشنبه نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از پناهجویان سوری از لبنان به خانه‌های خود در سوریه بازگشتند.

گفته شده روند بازگشت پناهجویان سوری با مشارکت دفتر سازمان ملل و بصورت داوطلبانه انجام می‌شود.

«عباس ابراهیم»، رئیس بخش امنیت عمومی لبنان روز جمعه در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرده بود که تا کنون نزدیک به ۱۱۰ هزار نفر از پناهجویان سوری در لبنان موفق به بازگشت به خانه‌های خود شده‌اند.

با تثبیت اوضاع سیاسی و امنیتی در سوریه روند بازگشت پناهجویان این کشور به خانه‌های خود شدت گرفته است.

در همین ارتباط نیز مرکز روسی استقبال، توزیع و پناه دادن به آوارگان سوری در گزارشی اعلام کرده است که با شدت گرفتن بازگشت پناهجویان در هفته های اخیر، هزاران پناهجوی سوری وارد خاک سوریه شدند.