به گزارش پارس نیوز، 

محمد الکربولی از رهبران ائتلاف المحور عراق از توافق درباره بررسی صلاحیت نامزدهای معرفی شده برای وزارتخانه کشور و دفاع در جلسه امروز خبر داد.

وی افزود: توافق کردیم که نخست، صلاحیت وزیر معرفی شده برای مهاجرت مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صلاحیت وزیر پیشنهادی برای آموزش و پرورش پرداخته شود و پس از آن به بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی برای کشور و دفاع پرداخته شود.

الکربولی تاکید کرد: هر نامزدی که رای نیاورد کنار گذاشته می شود.

وی بیان کرد: بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه دادگستری به درخواست عادل عبدالمهدی به تعویق افتاده است.