به گزارش پارس نیوز، 

«توبیاس الوود» معاون سابق وزیر دفاع انگلیس و عضو مجلس نمایندگان این کشور نسبت به تشدید روابط میان انگلیس و اتحادیه اروپا در صورت عدم دستیابی به توافق بر سر برگزیت هشدار داد.

توبیاس الوود همچنین گفته است: ترک اتحادیه اروپا بدون توافق به این معنی است که وضعیت حدود ۴۰ پیمان امنیتی مشترک میان دو طرف نامعلوم و شاید به بن بست برسد و در این وضعیت تهدیدات تروریستی، سایبری و توافقات مربوط به مهاجرت و پناهجویان به عنوان موانعی عمده و حل نشده در روابط انگلیس و اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند که در عمل روابط دو طرف را دچار پیچیدگی و تنش می‌کند.

در حال حاضر با وجود توافق میان ترزا می، نخست وزیر انگلیس و رهبران اروپایی بر سر برگزیت، اما این توافق در داخل پارلمان انگلیس با مخالفت گسترده نمایندگان هر دو حزب روبرو شده و برخی نمایندگان حزب کارگر همزمان خواستار برگزاری همه پرسی مجدد و برخی دیگر از نمایندگان محافظه‌کار خواستار ترک اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی شده‌اند.

پیش از این نیز، ترزامی، نخست وزیر انگلیس اعلام کرده بود که خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا یکی از گزینه‌های پیش روی لندن است.